info

Stramproy HartSave is een initiatief voor en door de Gemeenschap Stramproy.

Ons doel: Het redden van levens bij een plotselinge hartstilstand.

Het kan iedereen overkomen maar de kans op overleven is groter als er adequate hulp wordt geboden. Vaak is de ambulance te laat. Vandaar dit initiatief dat al enkele malen zijn toegevoegde waarde heeft bewezen.

Ons concept

  1. Stramproy Hartsave biedt deze hulp in eerste plaats aan in de vorm van het beschikbaar stellen van een 24-tal AED apparaten. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit is een computergestuurd apparaat dat de persoon met een circulatiestilstand een shock kan toedienen. Deze shock moet binnen 3 tot 6 minuten worden toegediend, want hoe eerder des te meer overlevingskans.
  2. Verder heeft Stramproy Hartsave een 350 hulpverleners in Stramproy opgeleid. Zij staan klaar om in nood hulp te bieden. Zij zijn jaarlijks getraind om met een AED apparaat om te gaan en reanimatie toe te passen.
  3. Als laatste, en zeker niet minder belangrijk, is Stramproy Hartsave begonnen met het informeren van de bevolking van Stramproy. Als iedereen weet wat hem of haar te doen staat bij een hartstilstand dan kan er ook snel gehandeld worden en zo worden mensenlevens gered. Het lijkt eenvoudig maar toch blijkt dat vele mensen niet weten wat te doen in een dergelijke situatie. Stramproy Hartsave heeft hiertoe huis aan huis folders rondgedeeld met een A4 waarop de te volgen procedure is aangegeven. Op de achterzijde is een plattegrond weergegeven met de plaatsen waar een AED apparaat te vinden is. Ook deze website biedt u informatie hoe te handelen.


Stramproy HartSave

  • Is een stichting bestaande uit een dagelijks bestuur en bestuursleden vanuit de Huisartsenpraktijk, de EHBO, de Brandweer en de Dorpsraad.
  • Dankt het ontstaan aan een 12 tal hoofdsponsors en een 40 tal donateurs.
  • Biedt continu├»teit dankzij het AED lidmaatschap van de gezinnen van Stramproy. Ca. 70% van de huishoudens zijn AED lid voor een beperkt bedrag per jaar.

Op deze site alle informatie voor de inwoners, de hulpverleners en hoe te handelen bij een circulatiestilstand.

 

Stichting Stramproy HartSave